A+ A A-

Behram-begova medresa domaćin XXI debatnog takmičenja BiH

behram begova medresa

Behram-begova medresa bit će domaćin XXI debatnog takmičenja Bosne i Hercegovine. Organizator ovog takmičenja je Centar za kulturu dijaloga Bosne i Hercegovine iz Sarajeva.

Svečanost otvaranja će se održatu sutra u Behram-begovoj medresi sa početkom u 17:00 sati.

Na takmičenju učestvuje oko 140 učenika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Generalne teme o kojima će takmičari debatirati su:

- Zajedništvo u školi (u Bosni i Hercegovini);

- Izuzeće od jednakog postupanja (gdje je najveća dobrobit od pozitivne diskriminacije) u Bosni i Hercegovini;

- Utjecaj medija na poticanje diskriminacije (u Bosni i Hercegovini).