A+ A A-

Vijeće muftija

Vijeće muftija Islamske zajednica u BiH

 

Adresa: Zelenih beretki br. 17

            71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387 (0) 533 000

Email: vijecemuftija@rijaset.ba

Web: vijecemuftija.islamskazajednica.ba 

FaceBook