A+ A A-

Rijaset

Rijaset Islamske zajednice

 

Adresa: Zelenih beretki 17,

            71 000 Sarajevo

Tel./fax: +387 (0) 33 533 000

Email: pisarnica@rijaset.ba 

Web: rijaset.islamskazajednica.ba 

FaceBook