A+ A A-

Vakufska direkcija

Direktor: mr. Senaid Zajimović

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića br. 2, 71000 Sarajevo, Bosnia i Herzegovina

Tel: +387 (0) 33 200-355

Fax: +387 (0) 33 206 037

E-mail: vakufska_direkcija@rijaset.ba

Web: www.vakuf.ba

FaceBook